VIPA pomerové meranie

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku Vám predstavuje systém pomerového merania VIPA z Českej Republiky - Liberec, ktorý slúži na rozpočítavanie nákladov za teplo v byte užívateľa. 

Systém VIPA získal ocenenia: 

Zlatá medaila GRAND PRIX PRAGOTHERM 1982 Diplom za vynález BRUSSELS EUREKA 1997

Zlatá mediala GRAND PRIX PRAGOTHERM 1982.
Najlepší výrobok PRAGOTHERM.
Zlatá medaila výstava v Brne 1989.
Medaila a diplom za vynález BRUSSELS EUREKA 1997.
 
SO SYSTÉMOM VIPA MÁTE MOŽNOSŤ BEZPROSTREDNE ZNÍŽIŤ SPOTREBU TEPLA A TAK PRIAZNIVO OVPLYVNIŤ VÁŠ FINANČNÝ ROZPOČET!


Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozpočítavania tepla.
Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
Systém VIPA je patentovo chránený.VIPA predstavuje spojenie prednosti a vylúčenia nedostatkov ostatných zariadení. 

VIPA SYSTÉM - spojenie prednosti a vylúčenie nedostatkov ostatných zariadení

Prednosti:
  • vysoká rozlišovacia schopnosť meradiel VIPA (minimálne 5x väčšia ako u odparovacích pomerových meradiel)
  • objektívne elektronické vyhodnocovanie
  • digitálny výstup
  • vylúčenie chybného odpočtu spôsobeného paralaxou
  • preukázateľnosť vzťahov medzi dosahovanými teplotami vykurovaných miestnosti a vyššie úhrady za vykurovanie
  • vylúčenie chyby spôsobenej rozdielnym tvarom a konštrukciou vykurovacích telies
  • vylúčenie chyby spôsobenej zmenou polohy teplotného stredu vykurovaného telesa
  • vylúčenie chyby odpočtu spôsobenej teplotnou rozťažnosťou kvapaliny používanej u odparovacích meračov
  • dokonalá ochrana proti nežiaducemu ovplyvňovaniu
  • komplexné poskytovanie služby za najnižšie ceny

Úspora nákladov na vykurovanie

Cena tepla a tým aj úhrada za vykurovanie bytov, tvorí značnú položku Vášho ročného rozpočtu. Jedna z možnosti, ako výrazne túto úhradu znížiť, je pomerové meranie tepla, ktoré umožňuje každému užívateľovi bytu (miestnosti) podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom. Značnú čiastku Vášho ročného rozpočtu Vám pomôžeme znížiť tým, že budete platiť iba teplo potrebné k dosiahnutiu teploty, ako si sami v jednotlivých miestnostiach zvolíte. Nebudete platiť teplo, ktoré niekto iný preplytvá trvale pootvoreným oknom. Každý užívateľ bytu tak sám nesie zodpovednosť za hospodárnu prevádzku vykurovacích telies. 

Výsledkom je potom absolútna úspora tepla v celom objekte vo výške 10 - 30%. Táto úspora je rozhodujúcim prínosom pomerového merania. Prejaví sa v znížení celkovej čiastky k rozúčtovaniu. 

O úspore tepla nerozhoduje cena meradla, ale ekonomické správanie sa užívateľa bytu. 

 

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
 

Získané ocenenia

PRAGOTHERM '82

1982

Grand Prix PRAGOTHERM ´82

1989

Zlatá medaila Brnenský veľtrh 1989
Brussels EUREKA 97

1997

Zlatá medaila na svetovej výstave vynálezov BRUSSELS EUREKA 97