ÚK a TÚV

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v štyroch kotolniach. Výroba je zabezpečená riadiacim systémom SIEMENS novej generácie. Výstupná teplota a diferenčný tlak vykurovacej vody je ekvitermicky regulovaný podľa vonkajšej teploty, čím sa vytvárajú predpoklady pre maximálne prispôsobenie sa odberateľom.

Rozvod tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) je zabezpečovaný štvorrúrovým rozvodom. Rozvody primárnych a sekundárnych rozvodov sú vedené v zemi predizolovaným potrubím (cca 50%), ostatné rozvody sú vedené v energokanáloch až na pätu domu. Na päte domu sú osadené indukčné merače tepla, ktorými sa meria spotreba tepla (GJ) v dome. Celý primárny aj sekundárny systém rozvodu ÚK je hydraulicky vyregulovaný, čím sú zabezpečené napájacie podmienky pre odberné miesta.

Proces výroby a dodávky TÚV

UK & TUV

Pre udržanie kvality dodávky a správne rozdelenie tepla a cirkulácie TÚV k odberateľom je dôležité hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav. 

Pre spravodlivé rozdelenie spotreby TÚV je zabezpečené meranie TÚV na päte domu dvojokruhovým indukčným meračom TÚV. Meranie tepla i TÚV na päte domu je prenášané cez komunikačný kábel na oddelenie merania a regulácie (MaR), kde sa okamžite vyhodnocuje. Týmto je možná i kontrola spotreby Tepla a TÚV odberateľom, ktorý má zabezpečený prístup k meracím miestam a tým aj transparentnosť pri fakturácii.

Vipa EC Radio

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Viacsnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio

Elektronický viacsnímačový indikátor vykurovacích nákladov slúži k rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie v objektoch
s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Umožňuje každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade nákladov na
vykurovanie celého objektu len čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.

Indikátor vykurovacích nákladov VIPA EC Radio integruje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu.

Prínosy

 •  odpočet bez vstupu do bytu
 •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 •  pamäť na posledných 18 mesačných námerov
 •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio
 


Technika na vašej strane

Moderný mikroprocesorem riadený indikátor s pamäťou obsahujúcou informáciu o námere za posledných 18 mesiacov a
k dátumu zúčtovania. Je vybavený vysoko citlivými teplotnými snímačmi a spĺňa všetky požiadavky na získanie
kvalitného námeru pre spravodlivý rozpočet nákladov na vykurovanie. Indikátor je vybavený elektromechanickou
poistkou, ktorá stráži pokusy o demontáž prístroja.

Rádiový prenos nameraných údajov prináša najvyšší komfort, vysokú bezpečnost, rýchlosť a presnosť pri zbere údajov potrebných k prevedeniu rozpočtu. Indikátor používa nový obojstranný komunikačný protokol Rcom. Táto komunikácia
je realizovaná na frekvencii 868MHz vysielacím výkonom 10mW.d.

Kvalita a presnosť

Indikátory VIPA používajú jedinečný prístup k indikácii pomernej spotreby tepla a následnému rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie. Rozhodujúcim faktorom nie je teplo dodané vykurovacím telesom, ale vypočítaná priemerná teplota meranej miestnosti odvodená z teploty spiatočky.

Komplexné riešenie

Indikátor vykurovacích nákladov je len jedným z faktorov kvalitného a spravodlivého rozúčtovania nákladov na vykurovanie. Ponúkame dlhodobé komplexné zabezpečenie spravodlivého rozúčtovania nákladov pomocou vlastného software VipaCalc optimalizovaného pre rýchle a bezproblémové prevedenie rozpočtu v desiatkach tisícov bytov.

 

Kompatibilné zariadenie

Radiomodul VIPA VM S pre vodomery Sensus Residia
Elektronický vodomer KADEN typu S 060 a S 65.

Oblasť použitia

Indikátor je určený pre objekty s dvoj rúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jedno rúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre väčšinu vykurovacích telies a konvektorov. Nedá sa použiť pre vykurovacie telesá vybavené dodatočným zdrojom tepelnej energie alebo premenným tepelným výkonom, napr. kúpeľňové rebríky doplnené o vykurovaciu patronu alebo konvektory s ventilátorom.

 

 


 •  Zobrazované údaje

  Slučka 1.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Slučka 2.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Ďalšie voliteľne zobrazované údaje:

  • KZ - kontrolná teplota spiatočky
  • PT - priemerná teplota miestnosti
  • TZ - teplota spiatočky
  • PZ - priemerná teplota spiatočky
  • ZD - zúčtovací dátum
  • AD - aktuálny dátum

  zobrazenie údajov je závislé na konkrétnom nastavení indikátora

   

   Technické údaje indikátora

  Doba životnosti 8 rokov + rezerva
  Napájanie 3 V lithiová batéria
  Displej LC displej
  5 numerických zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
  zvýšená odolnosť voči vysokým teplotám
  Stupnica jednotná
  Ochrana mechanická plomba, elektromechanická poistka s detekciou manipulácie
  Rozmery púzdra (mm) 71 * 44 * 60
  Komunikačný protokol Rcom - obojstranná šifrovaná komunikácia
  Nosná frekvencia 868,299MHz
  Šírka kanála 199.951kHz
  Vysielací výkon (max.) 10mW
  Datová bitová rýchlosť 19,2kBd
  Pamäť prístroja námery za posledných 18 mesiacov
  námrr k dátumu zúčtovania
  Kalendárne funkcie nastaviteľný začiatok a koniec vykurovacieho obdobia
  nastaviteľný dátum zúčtovania
  Letná indikácia Δt > 4 K (teplota spiatočky - teplota miestnosti)
  Zimná indikácia teplota spiatočky > 10 °C (alebo nastaviteľná)
  Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
  Ovládanie tlačidlové, 3 typy stlačenia
  Prevedenie trojsnímačové
  Krytie IP 31 (namontovaný indikátor)

   

 •  

Vipa EC Radio Plus

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Viacsnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio Plus

Elektronický viacsnímačový indikátor vykurovacích nákladov slúži k rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie v objektoch
s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Umožňuje každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade nákladov na
vykurovaní celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.

Indikátor vykurovacích nákladov VIPA EC Radio integruje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu.

Prínosy

 •  odpočet bez vstupu do bytu
 •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 •  pamäť na posledních 18 mesačných námerov
 •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odpočítateľa
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio
 


Technika na Vašej strane

Moderný mikroprocesorem riadený indikátor s pamäťou obsahujúcou informáciu o námere za posledných 18 mesiacov
a k dátumu zúčtovánia. Je vybavený vysoko citlivými teplotnými snímačmi a spĺňa všetky požiadavky na získanie kvalitného námeru pre spravodlivý rozpočet nákladov na vykurovanie. Indikátor je vybavený elektromechanickou
poistkou, ktorá stráži pokusy o demontáž prístroja.

Rádiový prenos nameraných údajov prináša najvyšší komfort, vysokú bezpečnosť, rýchlosť a presnosť pri zbere údajov potrebných k prevedniu rozpočtu. Indikátor používa nový obojstranný komunikačný protokol Rcom. Táto komunikácia je realizovaná na frekvencii 868MHz s vysielacim výkonom 10mW.d

Kvalita a presnosť

Indikátory VIPA používajú jedinečný prístup k indikácii pomernej spotreby tepla a následnemu rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie. Rozhodujícím faktorom nie je teplo dodané vykurovacím telesom, ale vypočítaná priemerná teplota meranej miestnosti odvodená z teploty spiatočky.

Komplexné riešenie

Indikátor vykurovacích nákladov je iba jedným z faktorov kvalitného a spravodlivého rozúčtovania nákladov na vykurovanie. Ponúkame dlhodobé komplexné zabezpečenie spravodlivého rozúčtovania nákladov  pomocou vlastného software VipaCalc optimalizovaného pre rýchle a bezproblémové prevedenie rozpočtov v desiatkach tisíc bytov.

 

Kompatibilné zariadenia

Rádiomodul VIPA VM S pre vodomery Sensus Residia
Elektronický vodomer KADEN typu S 060 a S 65.

Oblasť použitia

Indikátor je určený pre objekty s dvoj rúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jedno rúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre väčšinu vykurovacích telies a konvektorov. Nie je možné ho použiť pre vykurovacie telesá vybavené dodatočným zdrojom tepelnej energie alebo s premenlivým tepelným výkonom, napr. kúpelňové rebríky doplnené o vykurovaciu patronu alebo konvektory s ventilátorom.

 

 


 •  Zobrazované údaje

  Slučka 1.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Slučka 2.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Ďalšie voliteľne zobrazované údaje:

  • KZ - kontrolná teplota spiatočky
  • PT - priemerná teplota miestnosti
  • TZ - teplota spiatočky
  • PZ - priemerná teplota spiatočky
  • ZD - zúčtovaci dátum
  • AD - aktuálny dátum

  zobrazenie údajov je závislé na konkrétnom nastavení indikátora

   

   Technické údaje indikátora

  Doba životnosti 8 rokov + rezerva
  Napájanie 3 V lithiová batéria
  Displej LC displej
  5 numerických zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
  zvýšená odolnosť proti vysokým teplotám
  Stupnica jednotná
  Ochrana mechanická plomba, elektromechanická poistka s detekciou manipulácie
  Rozmery púzdra (mm) 71 * 44 * 60
  Komunikačný protokol Rcom - obojsmerná šifrovaná komunikácia
  Nosná frekvencia 868,299MHz
  Šírka kanála 199.951kHz
  Vysielací výkon (max.) 10mW
  Dátova bitová rýchlost 19,2kBd
  Pamäť prístroja námery za posledných 18 mesiacov
  námer k dátumu zúčtovania
  Kalendárne funkcie nastaviteľný začiatok a koniec vykurovacieho obdobia
  nastaviteľný dátum zúčtovania
  Letná indikácia Δt > 4 K (teplota spiatočky - teplota miestnosti)
  Zimná indikácia teplota spiatočky > 10 °C (alebo nastaviteľná)
  Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
  Ovládanie tlačidlové, 3 typy stlačenia
  Prevedenie

  trojsnímačové

  Krytie IP 31 (namontovaný indikátor)

   

 •  

Vipa C a CT

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku Vám predstavuje systém pomerového merania VIPA z Českej Republiky - Liberec,ktorý slúži na rozpočítavanie nákladov za teplo v byte užívateľa. 
Chcete mať istotu, že nebudete platiť za teplo preplytvané susedmi? Umožní Vám to indikátor VIPA C 

VIPA C

Chcete priebežne sledovať priemerné využitie výkonu vyhrievajúceho telesa a znižovať náklady na vykurovanie? Umožní Vám to dvojsnímačový indikátor VIPA CT 

VIPA CT


Princíp funkcie pomerového merača VIPA 

Funkčná časť merača je špeciálne upravený sklenený snímač pracujúci na princípe optickej hustoty v závislosti na teplote spätnej vody ústredného vykurovania a dobe prevádzky. Zmena optickej hustoty sa prejavuje zmenou zafarbenia snímača - postupným zosvetľovaním. Po skončení vyúčtovacieho obdobia je snímač elektronicky vyhodnotený priamo u užívateľa bytu.

INDIKÁTOR VIPA C 

VIPA C


V indikátore VIPA C umiestnenom na spätnej rúrke každého vykurovacieho telesa je zaplombovaný špeciálne upravený sklenený snímač, ktorý reaguje na teplotu rúrky zmenou optickej hustoty. Po skončení zúčtovacieho obdobia je snímač priamo u užívateľa bytu vyhodnotený prenosným elektronickým prístrojom, ktorého údaj slúži pre rozpočet úhrady za vykurovanie. Rozúčtovanie úhrady za vykurovanie systémom VIPA neznevýhodňuje užívateľov okrajových bytov, pretože náklady sú rozúčtované podľa teploty každej miestnosti získané nepriamo z teploty vratnej vody každého vykurovacieho telesa. 

DVOJSNÍMAČOVÝ INDIKÁTOR VIPA CT 

VIPA CT


V indikátore VIPA CT umiestnenom na spätnej rúrke každého vykurovacieho telesa je (rovnako ako v type VIPA C) zaplombovaný špeciálne upravený sklenený snímač, ktorý reaguje na teplotu rúrky zmenou optickej hustoty. Po skončení zúčtovacieho obdobia je snímač u užívateľa bytu elektronicky vyhodnocovaný prenosným prístrojom, ktorého údaj slúži pre rozpočet úhrady za vykurovanie. Každý užívateľ bytu tak sám môže priamo ovplyvniť úhradu za vykurovanie reguláciou výkonu vykurovacieho telesa. To mu uľahčí druhý, teplotný snímač, ktorý okamžite po inštalácii indikátora poskytuje užívateľovi bytu údaj umožňujúci citlivé nastavenie výkonu vykurovacieho telesa. Priamo ukazujúci indikátor VIPA CT umožňuje odpočet okamžitej pomernej spotreby tepla v závislosti na vonkajšej teplote. Tým je užívateľ bytu informovaný o budúcej úhrade za vykurovanie jednotlivých miestností. Doplnením indikátora VIPA C teplotným snímačom je možné bez demontáže získať typ VIPA CT.

Inštalácia pomerových meračov 

Montáž meračov je jednoduchá a uskutočňuje sa bez prerušenia dodávky tepla a úprav vykurovacieho telesa. Pomerový indikátor pozostáva zo spodnej časti objímky, ktorá sa spája s hornou časťou 4 skrutkami priamo na rúrke spiatočky vykurovacieho telesa. Je vyrábaný pre svetlosti rúrok Js 10, 15, 20, 25. Spodná časť objímky indikátorov svetlosti Js 10 a 15 pozostáva z plastovej časti s kovovým vnútrom, pri svetlosti Js 20 a 25 iba z plastu. Inštaláciu je možné previesť bez prerušenia prevádzky vykurovania. K montáži sa používa skrutkovač s nastaviteľným krútiacim momentom. Dotiahnutie sa prevedie tak, aby sa indikátor neotáčal voľne na rúrke. 

Do priestoru v hornej časti sa vloží sklenený snímač s identifikačným číslom, prekryje sa plastovým uzáverom a zaistí plombou. Takto je snímač dokonale chránený proti nežiadúcim vplyvom. Pracovník našej firmy zapíše údaj o montáži (dátum, identifikačné číslo snímača, názov miestnosti a jej plochu) do montážneho listu a po skončení vyúčtovacieho obdobia uskutoční záznam o vyhodnotení snímača. Názvy miestností si môže užívateľ bytu zvoliť podľa zvyku (kuchyňa, obývacia izba, spálňa, detská izba a pod.), ku každej miestnosti sa však priradí plocha v m2. Po skončení montáže sa montážne protokoly odovzdávajú pre ďalšie spracovanie. 

Výmena snímača pre ďalšie vyúčtovacie obdobie 

Indikátory VIPA C sa pred výmenou snímača nedemontujú. Po skončení vyúčtovacieho obdobia sa plomba poruší (najlepšie kliešťami) a vyberie. Odobratím hornej časti meradla sa sprístupní snímač, ktorý vyberieme a vymeníme za nový. Ďalší postup je rovnaký ako pri montáži indikátorov. Pri opakovanej montáži sa v montážnych protokoloch nevypĺňajú údaje týkajúce sa užívateľa a rozmerov jednotlivých miestností. 

Pokiaľ po prevedenej montáži indikátorov VIPA C budete požadovať typ VIPA CT, je možné previesť len výmenu plastového uzáveru za uzáver s teplotným snímačom a nadstavcom bez demontáže meradla. 

 

 
Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.

Vipa Radiomodul VM S Plus

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Rádiomodul VIPA VM S Plus na vodomery Sensus

Wireless M-Bus OMS kombatibilný

Elektronický rádiomodul VM S Plus je rozšírenou verziou radiomodulu VM S s bezdrátovým prenosom dat Wireless M-Bus vybaveným otvoreným komunikačným štandartom OMS.

Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri jeho výrobe, montáži alebo kedykoľvek dodatočne a vďaka tomu je vhodný i pre existujúcich užívateľov s už nainštalovanými vodomermi. Pri osadení je nutné spárovať  konkrétny rádiomodul s vodomerom a prenášané už budú konkrétne údaje o stave spotreby. Pri dodatočnej montáži bez spárovania je odosielaná spotreba od okamihu jeho inštalácie - aktivácie.

Dôraz na bezpečnosť

Rádiomodul je vybavený aktívnou antimagnetickou ochranou, ktorá zaisťuje registráciu pokusov o ovplyvnenie funkčnosti celého vodomeru pomocou priloženého magnetu.

Elektronická plomba pri pokuse o odstránenie rádiomodulu z vodomeru  registruje chybový stav a tento je následne  súčasťou vysielaných záznamov.

Radiomodul VIPA VM S na vodoměry Sensus
 

Prínosy

 •  odpočet bez vstupu do bytu
 •  pamäť posledných 18 mesačných námerov
 •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa

Kompatibilné zariadenia

Doba životnosti 10 rokov + rezerva
Napájanie 3 V lítiová batéria
Ochrana aktívna antimagnetická ochrana, elektronická plomba proti neoprávnenej manipulácii
Rozmery púzdra (mm) 64 x 34 x 35
Komunikační protokol RCom - obojstranná šifrovaná komunikácia
Nosná frekvencia 868,299 MHz
Šírka kanála 199.951 kHz
Vysielací výkon (max.) 10 mW
Dátová bitová rýchlosť 19,2 kBd
Pamäť prístroja stavy za posledných 18 mesiacov
Kalendárne funkcie nastaviteľný deň uloženia mesačného stavu
Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
Krytie IP 65